Google Analytics ej installerat.

Fortsatt uppåt för mjölkpriset

I juli höjer Arla sitt a contopris för både ekologisk och konventionell mjölk för femte månaden i rad.

När juni övergår till juli så höjer Arla sitt a contopris med 19,7 öre. Graf: Arla

Den nya höjningen på 19,7 öre innebär att Arlas mjölkpris landar på 577,6 öre per kilo för konventionell mjölk och 639,1 öre per kilo för ekologisk mjölk.

– Jag är glad över att vi kan höja mjölkpriset till våra ägare, mjölkbönderna, även i juli. Att ha en livsmedelsproduktion som fungerar i Sverige är extra viktigt när omvärlden är orolig. Vi på Arla gör allt vi kan för att våra ägare ska kunna fortsätta driva sina gårdar, så att behoven av svenska basvaror som mjölk, smör, ost, fil och yoghurt kan tillgodoses, säger Kai Gyllström, vd Arla Sverige, i ett pressmeddelande.

Marknadsöversikt:

Mjölkinvägning: Mjölkproduktionen i Europa ligger fortsatt under prognosen. Trots att mjölkpriserna är rekordhöga har vi hittills inte sett att det bidrar till att öka mjölkproduktionen. Mars slutade på minus 1,1 procent för EU och Storbritannien jämfört med föregående år. Nya Zeeland och Australien påverkades negativt av ogynnsamma väderförhållanden och registrerade båda större nedgångar i april (minus 5,6 procent respektive minus 6,2 procent jämfört med föregående år). Det enda större produktionsområdet med kontinuerlig tillväxt är Argentina som ökade med 2 procent i april jämfört med föregående år.

Ost: Vi ser att fler spotvolymer blir tillgängliga vilket påverkar prisnivåer och erbjudanden. Hög valorisering för mozzarella i EU leder också till ett ökat utbud som håller tillgängligheten på en högre nivå. Nya kontrakt sluts fortfarande på högre prisnivåer utanför Europa.

Mjölkpulver: Priserna på mjölkpulver har varit mycket volatila under de senaste månaderna. Efter sjunkande priser såg vi en stark återhämtning när Kina gradvis började öppna igen efter nedstängningen. Även i Europa och MEA låg intresset på en bra nivå. Sedan förra veckan och strax efter den starka GDT-auktionen har dock situationen återigen försämrats något. Den allmänt negativa inställningen inom ekonomin som helhet börjar också påverka köpbeteendet på mejerisidan.

Smör: Efterfrågan på smör i EU verkar långsamt öka igen. De tillgängliga volymerna uppges fortfarande vara begränsade och lägre än förväntat. Särskilt i Tyskland, Nederländerna och Frankrike rapporteras lagren vara små. De fria volymerna av flytande grädde är fortfarande begränsade eftersom samtliga av dessa tre länder uppvisar negativa tillväxtsiffror. Därför ligger priserna på grädde på en hög nivå. Det senaste GDT-priset ökade med 5,5 procent, men smör från Oceanien är fortfarande nära 30 procent billigare än smör från EU.

Källa: Arla

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@agriprim.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 28 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste