Google Analytics ej installerat.

Håll koll på överskridna dagar med kontrollistan

I WinPig finns en smart funktion som heter kontrollista, den visar dig vilka djur som har överskridit ett visst antal dagar. Dessa datumgränser kan man ställa in själv och de varierar för olika händelser. Detta kan underlätta då den varnar för vilka djur som bör kollas upp och hjälper dig att hålla koll så att inga djur har blivit bortglömda. 

 

Bild 1. Kontrollistan finns även som ikon


Kontrollistan är bra att kontrollera regelbundet för att se så man inte har missat att utgångsrapportera djur, den kan enkelt fungera som en typ av ”städlista” för att hålla koll på att inga djur som inte ska vara kvar går kvar i stallar eller i programmet. 

Kontrollistans layout kan ändras så att den passar olika besättningars behov, genom att ta bort respektive lägga till kolumner. Genom att använda filterraden kan man söka efter ett specifikt djur eller djur som till exempel har en specifik händelse. Alla dessa tips och tricks för att anpassa kontrollistan beskrivs nedan.

Kontrollistan hittar du under menyvalet Management – Kontrollista eller som ikon på ditt WinPig-skrivbord, se bild 1. När kontrollistan tas fram så kommer ett  fönster med datumval upp, välj dagens datum för att se vilka djur som är aktuella.

Bild 2. Datumkontroll

Ställ in datumkontroll

Genom att klicka på inställningsikonen  högst upp på Kontrollistan så kommer man till fönstret för Datumkontroll, se bild 2. Där ses det antal dagar som ska överskridas för att ett djur ska komma upp på kontrollistan. I detta fönster är det möjligt att ändra gränserna genom att skriva i antal dagar som önskas.

I exemplet på bilden kommer obetäckta gyltor (gyltämnen) upp på kontrollistan när de är mer än 365 dagar gamla. Denna besättning registrerar inte dräktighetstester i programmet, de vill inte ha upp djur på listan för att de inte är dräktighetstestade och har därför skrivit 150 i fälten för ”Dagar utan dr.test”.
 

Bild 3. Filterrader på kontrollistan

Anpassa layouten

Kolumner kan tas fram och tas bort från listan. Gör så här:

1. Klicka på pilen till höger om layout-namnet PigVision.

2. Peka (klicka inte) på den layout du vill ändra i och kopiera.

3. Peka (klicka inte) på Kopiera.

4. Klicka i fältet för namn och ändra till något valfritt namn, tryck Enter.

5. Klicka på layoutinställningsikonen. 

6. Bocka i/ur kolumner som du vill ta fram/dölja.

Exempel: Om registrering av flyttar görs, kan man ta  fram kolumnen Placering, då kan man enklare hitta djuren med överskridna dagar. Kullnummer är också praktiskt att ha med, dels som information och dels för att man då kan filtrera fram exempelvis enbart gyltor.

Använd filterraden

Filterraden tas fram genom att klicka på filterikonen.

Filterraden är den gröna raden som kommer upp över registreringsraderna, se bild 3. Filtrera  genom att skriva det du vill ta fram eller genom att högerklicka på filterraden och välj olika val att filtrera fram.  Genom att dubbelklicka på ett specifikt djurnummer så kan man få upp det djurets suggkort.

Registrera händelser på kontrollistan

Kontrollistan kan även användas till att registrera händelser. I grundlayouten finns det möjlighet att registrera betäckning, grisning och avvänjning. Genom att anpassa layouten kan man möjliggöra flera registreringar, som exempelvis utgång och flytt.

 

Tips!

Skapa flera layouter att välja mellan, exempelvis en med gyltor som är för gamla och en med övriga ”obs-suggor”. 

Hör gärna av dig till WinPig support om du vill ha hjälp att göra dessa ändringar.

 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.

Artikeln publicerades tisdag den 28 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste