Google Analytics ej installerat.

Föreslår färdplan med åtta reformer och en ny ministerpost

Enligt Livsmedelsföretagen är behovet av en mer robust livsmedelsförsörjning större än någonsin i Sverige. De presenterar nu en färdplan för politiken kan bidra till att säkra den svenska livsmedelsproduktionen inför framtiden.

Reformerna som Livsmedelsföretagen presenterar rör sig inom ett brett spektrum från folkhälsa till hållbarhet. Foto: Livsmedelsföretagen

Åtta reformer och en ny ministerpost är de förslag som Livsmedelsföretagen sammanställt som en färdplan som de menar kan bidra till att framtidssäkra den svenska livsmedelsproduktionen. Reformerna som Livsmedelsföretagen presenterar rör sig inom ett brett spektrum från folkhälsa till hållbarhet.

– Vi lever i en alltmer orolig och osäker omvärld. Tillgången på livsmedel kommer vara en avgörande fråga under överskådlig framtid, och att förse landets befolkning med mat och dryck måste vara högst upp på den politiska agendan. Nästa regering bör därför tillsätta en dedikerad livsmedelsminister med övergripande ansvar för livsmedels- och försörjningsfrågor inklusive jordbruk, förädling, handel, fiske och konsumentfrågor. Det skulle visa väljarna att man tar Sveriges krisberedskap och försörjningsförmåga på allvar och tar vara på livsmedelsindustrins enorma potential, säger Björn Hellman.

De åtta reformerna är följande:

1.     Prioritera livsmedelsstrategin

2.     Underlätta en hållbar omställning

3.     Gör livsmedelskedjan mer rättvis

4.     Öka tillgången till kompetent personal

5.     Främja livsmedelsexporten

6.     Satsa mer på livsmedelsforskning- och innovation

7.     Underlätta bättre matvanor och medvetna val

8.     Säkra tillgången på livsmedel i kris

Till varje reform har Livsmedelsföretagen föreslagit åtgärder. Här kan du läsa hela färdplanen: Färdplan för en robust, hållbar och konkurrenskraftig svensk livsmedelsindustri.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@agriprim.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste