Google Analytics ej installerat.

Nu kan fjäderfäföretag ansöka om krisstöd

Till följd av skenande produktionskostnader beslutade regeringen tidigare i år om ett krisstöd till jordbruket. I dag, den 27 juni, öppnade länsstyrelsen ansökan om krisstöd för fjäderfäproducenter.

Ansökan om krisstöd har nu öppnats för fjäderfäföretag. Foto: Carolina Walhberg 

Syftet med krisstödet är att på kort sikt underlätta för lantbrukare och växthusföretagare som drabbats hårt av kostnadsökningarna, samt begränsa de långsiktiga konsekvenserna för svenskt jordbruk. Totalt har regeringen aviserat åtgärder för cirka 3,2 miljarder kronor, och då ingår bland annat förstärkta nedsättning av skatt på jordbruksdiesel samt stöd riktade till djurproducenter.

Nu har första delen i krisstödet öppnat för ansökan, och den gäller för fjäderfäsektorn. Stödet går att söka fram till den 9 augusti 2022 och det är länsstyrelsen som administrerar och handlägger stödet.

– Jag är glad att länsstyrelserna idag öppnar ansökan för krisstöd för fjäderfäsektorn. Krisstödet är viktigt för att säkra vår svenska livsmedelsproduktion och regeringen arbetar målinriktat för att stöden till de lantbrukare som drabbats hårt av prisökningarna till följd av Rysslands invasion av Ukraina ska betalas ut så snabbt som möjligt, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, i ett pressmeddelande.

Senare under sommaren kommer man enligt Jordbruksverket även kunna söka krisstöd till gris, nöt, mjölk, får, get och växthusodling. Dock är ansökningsperioden för dessa produktionsgrenar inte fastställd ännu, men när den är fastställd kommer det information på länsstyrelsens hemsida. Att övriga delar av det aviserade stöder kommer öppna för ansökan senare beror enligt regeringen på att den delen kräver en ny stödförordning som måste godkännas av EU-kommissionen innan den kan träda ikraft.

Läs mer om stödet här. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@agriprim.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste