Google Analytics ej installerat.

Klimatråd ska öka kunskapen om hållbara insatser på gård

HKScan siktar mot hållbarare köttproduktion och en klimatneutral värdekedja år 2040. Ett av verktygen för att nå målet är ett nyligen inrättat Klimatråd för kompetens- och informationsutbyte.

 

Magnus Lindholm arbetar som operativ chef för HKScan Sverige, som nu inrättat ett Klimatråd.
Foto: HKScan

För ett år sedan startade HKScan Gårdsinitiativet, ett samarbete med utvalda gårdar och dialog med externa experter inom hållbarhet.  Inom Gårds­initiativet stöttas gårdarna till att hitta utvecklingsmöjligheter inom biologisk mångfald, bättre djurhälsa, lägre vattenanvändning, minskad övergödning och smartare energiförsörjning.

Nästa steg blir nu att inrätta ett Klimatråd som ska fungera som ett forum där nya hållbarhetsinitiativ och metoder som arbetas fram inom ramen för Gårdsinitiativet kan anpassas och finslipas innan de implementeras på bredare front hos alla HKScans leverantörer. I Klimatrådet sitter bland annat lantbrukare som redan är med i Gårdsinitiativet.

– Genom att inrätta ett speciellt Klimatråd vill vi signalera hur viktigt det är för oss på HKScan att utveckla, förankra och realisera initiativ och metoder för en hållbarare köttproduktion i nära samarbete med lantbrukarna. Det är med hjälp av deras unika kompetens vi kan och ska lyckas hitta de bästa vägarna mot klimatneutralitet för svenskt kött, säger Magnus Lindholm som är operativ chef för HKScan Sverige, i ett pressmeddelande.

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@agriprim.se

 

Artikeln publicerades fredag den 14 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste