Google Analytics ej installerat.

Ica: Lite svagare resultat än förväntat

Icas omsättning för första kvartalet var enligt marknadens förväntningar. Det justerade resultatet låg dock i underkant.

 

Icas försäljning via Internet fortsätter att växa. Under första kvartalet var tillväxten 149 procent.Foto: Henrik Brunnsgård


– Vi har en stabil start på året och jag kan konstatera att pandemin fortsatte att i hög grad påverka vår verksamhet, säger Ica gruppens vd Per Strömberg i en kommentar till rapporten. Likt föregående kvartal innebar det positiv påverkan på Ica Sverige och Ica Fastigheter medan övriga verksamheter påverkades negativt. 

Långsammare tillväxt

Omsättningen steg 0,8 procent till 30 602 miljoner kronor (30 366). Marknadens genomsnittliga förväntning låg på 30 488. Exklusive valutaeffekter och skottdagseffekten förra året var ökningen 2,1 procent.

– Tillväxttakten i Ica Sveriges försäljning, och i marknaden, är nu lägre när vi möter jämförelsesiffror som innehåller pandemi­effekter, säger Per Strömberg. Vi växte inte lika snabbt som marknaden i hela kvartalet, då vi fortsatt påverkades av negativa struktureffekter kopplat till pandemin, men i mars låg vi i linje med marknaden.

Sämre resultat än förväntat

Rörelseresultatet blev 1 290 miljoner kronor (1 309), väntat rörelseresultat var 1 288. Rörelsemarginalen var 4,2 procent (4,3). Pandemin bedöms ha påverkat med -20 miljoner kronor, jämfört med +50 miljoner för ett år sedan i samband med bunkring.

Justerat rörelseresultat blev 1 264 miljoner kronor (1 310), väntat var 1 279, med en justerad rörelsemarginal på 4,1 procent (4,3).

Ökad E-handel

Onlineförsäljningen fortsatte att öka och nådde i kvartalet nästan 2 miljarder kronor, en ökning med 149,3 procent. 

Enligt Dagligvaruindex (DVI) ökade e-handelsmarknaden för mat i Sverige under första kvartalet med 127,6 procent.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@agriprim.se

 

Artikeln publicerades fredag den 14 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste