Google Analytics ej installerat.

Helt spårbart från sådd till flaska

Världens första helt spårbara öl är svensk och ett resultat av ett unikt samarbete flera aktörer emellan. Med hjälp av blockkedjeteknik kan hela produktionsprocessen från sådd av maltkornet till färdig flaska dokumenteras och förmedlas direkt till konsument. 

 

Genom att följa QR-koden på ölflaskan kan konsumenten bland annat ta del av om hur humlen och maltkornet odlats, hur vattnet filtrerats genom en isälvslagring och hur draven bli foder till mjölkkor och till sist blir till ost. Foto: Helt spårat/Ängöl

– Jag skulle vilja säga att det är ett paradigmskifte. För alla som sysslar med mervärdesprodukter så betyder det jättemycket. För det är precis det här som svenskt lantbruk har sagt i alla år, att man har svårt att förmedla mervärden med sin råvara hela vägen, att råvaran avidentifieras i sista led. Och det kan vi lösa med det här systemet, säger Cecilia Ryegård, vd på Foodchain by Blockchain som ligger bakom spårbarhetstekniken i projektet. 

Systemet som Cecilia berättar om har resulterat i världens första helt spårbara öl, Helt Spårat/Ängöl.  Genom att scanna en QR-kod på ölflaskan tas konsumenten till hemsidan heltspårat.se där hen kan ta del av hela processen bakom produkten, från sådd och mältning till bryggning och tillslut tappning på flaska. Det möjliggörs tack vare en blockkedja, en slags datalagringsplattform där flera aktörer på ett säkert sätt kan dela, lagra och spåra data i en obruten kedja. 

Förutom att ölet är spårbart är det också helt svenskt och odlare, bryggeri och mälteri återfinns inom en radie på 18 mil. Maltkornet har odlats av Wilhelm Aschan på Ullälva gård utanför Linköping och Henrik Jönsson på Korngården i Staffanstorp har levererat humlen. Ölet kan sedan spåras vidare till bryggeriet Ängöl i Kalmar samt mälteriet Brewmaster i Hovmantorp. I samarbetet ingår också ett av världens största IT-företag IBM och den digitala handelsplattformen för spannmål, Skira, som också är initiativtagare till projektet samt står bakom webblösningen. 

– Om vi kan leverera alla de här fina historierna vi har från svenskt lantbruk då skulle jag vara nöjd. Att vi kan se mervärdesprodukter på marknaden med den här märkningen, med en QR-kod som gör att konsumenten kan känna sig helt trygg med att man vet vad det är och att ingen har fuskat eller profiterat på mervärdena som skapas på svenska gårdar. Det är visionen, berättar Cecilia Ryegård huvudägare av startupbolaget Foodchain by Blockchain AB. 
Foto: agrovektor

Förmedla en historia

Blockkedjeteknik är sedan tidigare välkänt i flera andra branscher men Foodchain by Blockchain är en av de första aktörer i världen som tar tekniken till livsmedelsproduktionen. Att dokumentera processer på gårdsnivå för att sedan leverera ut via produkt möjliggör en ny grad av kommunikation av mervärden mellan lantbrukare, förädlare och konsument. 

Det hela handlar om att förmedla produktens historia, menar Cecilia. I blockkedjan finns bland annat information om när maltkornet på Ullälva gård såddes, vilken sort och vilken gödsel som använts. Men också att bränslet är fossilfritt och att draven från bryggeriet blir till djurfoder som blir till mjölk och sist till ost som är en del i Ängöls ölprovningar. 

– Det är också sådant som konsumenter vill veta och som ger slutprodukten ett mervärde som många är villiga att betala lite extra för. Och vi sitter på mängder av sådana små historier i lantbruket men som aldrig kommer fram och det är de berättelserna vi vill leverera. Det är ju oerhört mjuka värden men som verifierar produkten tillsammans med den hårda datan. 

Humlen i ölet kommer från Henrik Jönsson på Korngården och maltkornet har odlats av Wilhelm Aschan på Ullälva gård. Foto: privat

Intressant för konsument

Det finns egentligen inga begränsningar när det kommer till vilken information som kan spåras eller från vilken produkt, utmaningen är snarare att välja vad som är intressant för konsument att veta. 

– Du kan få veta på precis allting men det måste också vara relevant och intressant för konsument. Så det gäller att sålla i den här datan och det har vi lagt mycket energi på, att reda ut vad vi ska skicka med vidare. 

Just öl passade väldigt bra för att statuera tekniken förklarar Cecilia, dels då det är en bransch där intresset för processerna bakom är stort men också då det är relativt små flöden. 

– Så länge man har ganska enkla kedjor och inte för många olika ingredienser så passar det utmärkt. Som för alla förädlare och aktörer som säljer mervärdesprodukter direkt till butik eller konsument. Men systemet kan även användas i större flöden och vi jobbar på lösningar för mer sammansatta produkter och större mervärdeskoncept. Just att kunna förmedla varför den här produkten kostar lite mer. Att särskilja sig och att ge slutkonsumenten full transparens och att kunna visa att det här är det vi står för, förklarar Cecilia.
 

Humlen i ölet kommer från Henrik Jönsson på Korngården och maltkornet har odlats av Wilhelm Aschan på Ullälva gård. Foto: privat

Global lansering

Ölet som i en första omgång producerats i 6 000 flaskor lanseras den 3 maj men planerna finns att skala upp projektet. Målet framöver är också att nå ut än bredare med systemet samt en global lansering.  

– Vi är på gång nu med fler produkter och hoppas på en till lansering i slutet av sommaren, säger Cecilia som gärna ser ännu fler samarbeten framöver.

 

– Vi har länge velat producera en öl som är helt spårbar, från produktionen av råvaran via alla steg i produktionsprocessen, säger Johan Håkansson, vd och grundare Ängöls Bryggeri. Foto: privat

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@agriprim.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 13 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste