Google Analytics ej installerat.

Lagstiftning botar inte handelns övertag

Diskussionen om de få stora företagens enorma dominans i svensk livsmedelshandel är inte ny. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen uppger att den största livsmedelskedjan har en marknadsandel om över 50 procent och att de tre största aktörerna tillsammans kontrollerar 90 procent av våra dagligvaruinköp. I jordbruket och jordbrukets kooperativa företag har vi generellt inte lyckats matcha dagligvaruhandelns växande affärskraft. Istället är det nu lagstiftaren som försöker rädda affärsklimatet i livsmedelskedjan.

 

Länge krigade ICA och Coop om marknadsandelarna i livsmedelshandeln, men Coop är nu sedan länge rejält akterseglade av ICA. Idag är koncentrationen till några få koncerner bedövande. Lyckligtvis har några utländska uppstickare försökt sig på inbrytningar i Sverige, men det har inte gått bra. Det är bara Lidl som tycks ha fått in en fot permanent. Fascinerande var hur LRF initialt kampanjade emot Lidls försök till inbrytning på den svenska livsmedelsmarknaden, en stilstudie i att skjuta sig själv i foten.

Idag är även LRF positivt till försöket att avväpna handeln med hjälp av skärpt lagstiftning.

Från jordbrukets sida har det funnits många exempel på problemet med vårt spridda utbud och handelns koncentrerade inköp. Men vi har inte förmått samla vårt utbud på ett kraftfullt sätt. Vi har sett handelns makt öka och den underlättade importen i och med EU-inträdet spela handeln rakt i händerna.

I jordbrukets organisationer har inte mycket konkret gjorts annat än att bjuda in oligopolets aktörer i vår gemenskap. Till exempel har samarbeten mellan LRF och ICA i många år, med målet att ”öka lönsamheten ute på gårdarna”, beskrivits som mycket framgångsrikt.

Kanske är det så, men EU har bedömt att otillbörliga handels­metoder i livsmedelskedjan, till följd av den skeva maktbalansen, har blivit ett så stort problem att det nu ska lagstiftas om. Ökad koncentration i livsmedelshandeln är inte en unikt svensk företeelse.

Den svenska branschorganisationen Livsmedelsföretagen, vars medlemmar främst är livsmedelshandelns leverantörer, tycks dela EU:s uppfattning i frågan. De kommunicerar effektivt för Sveriges implementering av det så kallade UTP-direktivet. Jordbrukets  organisationer är desto tystare.

Handelns branschorganisation Svensk Handel problematiserar istället förslaget till lagstiftning.

Detaljerad lagstiftning om avtalsvillkor i privata affärer är generellt inte något positivt, men det finns såklart en gräns, där maktbalansen i livsmedelskedjan blir så skev att intervention ses som oundviklig. Således lär vi i höst se Sveriges riksdag besluta om ny detaljreglering om avtalsvillkor i privata affärer, för företag med mer än 2 miljoner euro i omsättning. Till exempel ska bara 30 dagars kredittid tillåtas och kontraktsskrivningar om till exempel annullering av order och returregler som bara gynnar ena parten, ska anses oskäliga.

Men, det är viktigt att vara helt klar över att detta inte kommer att lösa problematiken. Bara för att en dominant aktör inte längre i skrift nedtecknar det lagstiftaren definierat som oskäliga avtalsvillkor, försvinner inte ojämlikheten.

I grund och botten måste vi i primärproduktionen och livsmedelsindustrin bli mycket bättre på att samla vårt utbud och framför allt utveckla vår förädling och exportkompetens, så att vi har alternativ avsättning för våra produkter.

I Bålsta bygger just nu Axfood-koncernens logistikbolag Dagab en av norra Europas största byggnader. Det ska bli ny distributions­central för koncernens dagligvaror. Den ersätter många mindre enheter.

Trenden mot ökad koncentration fortgår, allt medan vi drömmer om motsatsen. Vi behöver tala mer om hur vi starka möter handels tilltagande volymfokus, utan att bli utkonkurrerade av utländska leverantörer, som är bättre rustade att billigt leverera de kvantiteter den koncentrerade dagligvaruhandeln kräver.

Denna nöt har vi att knäcka själva. Det gör inte politikerna åt oss.

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades torsdag den 15 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste