Google Analytics ej installerat.

Ica: så når vi ett hållbarare matsystem

Möjligheten för små producenter att skala upp, lokala ekosystem samt samverkan och öppen innovation. Det är tre vägar framåt mot ett hållbart matsystem menar ICA som nu lanserar årets framtidsrapport ”Växa tillsammans – konsumenten och den växtbaserade maten 2025”.

Ica lanserar framtidsrapporten 2021 undersöker konsumentbeteenden i spåren av pandemin, de största drivkrafterna för den växtbaserade maten och identifierar vilka åtgärder som kan påskynda utvecklingen mot ett hållbart matsystem.foto: Ica

Förra året startade Ica ett initiativ under namnet ICA Växa, en satsning som ska bidra till att öka både konsumtion och produktion av svensk växtbaserad mat samt till ett långsiktigt hållbart matsystem. Med insikter därifrån presenteras nu årets framtidsrapport där bland annat trender och drivkrafter kring framtidens mat har undersökts. Utifrån det har Ica identifierat tre områden som avgörande för att nå ett hållbart matsystem.

Enligt Sara Rosendahl, kategorichef vegetariskt ICA, är ökade förädlingsmöjligheter ett viktigt fokusområde framöver. Foto:  Björn Dalin

Skala upp

Enligt Ica kan utvecklingen av nya trender och produkter gå ännu snabbare än vad den gör i dag. Här lyfts skalbarheten för småproducenter och innovatörer inom livsmedelsområdet som en av de främsta utmaningarna. För att hjälpa producenter att utveckla sin verksamhet i rätt riktning ska koncernen bland annat bidra med kunskap om vad som efterfrågas av kunden och hur marknaden ser ut. Ett stöd som också kan innebära hjälp för att göra en nationell lansering i ICA:s butiker.

– Ska vi kunna skapa ett hållbart matsystem måste vi öka förädlingsmöjligheterna och hjälpa mindre aktörer att utvecklas. Från ICA:s håll kan vi hjälpa till med kunskap, konsumentinsikter och rådgivning och i vissa fall garantera långsiktiga volymåtaganden för att sänka riskerna för producenten, säger Sara Rosendahl, kategorichef vegetariskt Ica, i ett pressmeddelande.

Mer lokalt i butik

– En mer livskraftig växtbaserad och svensk livsmedelsproduktion gynnar hela samhället. Det skapar arbetstillfällen, minimerar transporter och stärker den cirkulära ekonomin. Men det innebär också att utbudet i butikerna kan bli ännu mer lokalt och spännande, säger Sofia Olsson, chef för innovation och konceptutveckling på ICA Sverige. Foto: Ica

Nästa område rapporten belyser handlar om att stärka lokala ekosystem och öka andelen lokala produkter i butikerna. I undersökningen uppgav närmare hälften av konsumenterna att de tror att de kommer handla mer svenskproducerat år 2025. För att möta den efterfrågan samt gynna en mångfald både i jordbruket och i butikshyllorna så har en orderportal skapats i samarbete med LRF där över 550 producenter kopplats samman med handlare runtom i landet. Genom verktyget kan butiken lägga in en order så snart handlare och leverantör godkänt varandra och som man därmed hoppas ska leda till att leverantörer kan komma in i fler Ica-butiker och samla beställningar.

Den tredje vägen som lyfts är samverkan och att dela innovation. Här har Ica inlett samarbeten med bland annat Sweden Food Arena, RISE och LRF. Målet är att få flera aktörer att samarbeta och dela med sig av erfarenheter, insikter och kunskap för att påskynda en hållbar utveckling.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@agriprim.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste