Google Analytics ej installerat.

Sveaskog vill rädda ask och alm

Statliga Sveaskog deltar nu i arbetet med att rädda de av svampsjukdomar hotade trädarterna ask och lm, som är viktiga för den biologiska mångfalden. I år satsar bolaget en halv miljon kronor och till nästa år ska skala upp stödet i ett gemensamt projekt med Skogforsk och SLU.

Med hjälp av finansiering från Sveaskog ska nu också fler resistenta almar kunna identifieras. Genom att uppföröka dessa vill forskare rädda den av almsjukan hotade trädarten. Foto: Sveaskog

Askskottssjukan och almsjukan har tagit hårt på de svenska bestånden av de två lövträdsarterna, som har stor betydelse för den biologiska mångfalden då många arter är knutna till de. I arbetet med att rädda de återstående bestånden och skapa motståndskraftiga individer i framtiden går Sveaskog i år in med 500 000 kronor i ett bevarandeprojekt.

Viktiga och populära

– Asken och almen är väldigt viktiga och populära, vilket märks i att de ofta planterats som vårdträd på gårdar. Men de är hotade och därför satsar vi en halv miljon i det här projektet för att försöka bevara dem. Ambitionen är att skala upp satsningen de kommande åren, säger Fredrik Klang, skogbrukschef på Sveaskog i ett pressmeddelande.

Almen och asken är var för sig värdar för drygt 200 arter varav många är rödlistade. I arbetet med att rädda trädarterna jobbar man från forskarhåll med att identifiera resistenta individer.

– Om vi lyckas identifiera resistenta träd och sedan uppföröka dem, så kan vi rädda trädarterna men det är bråttom för många av de arter som är beroende av dessa träd, säger Johanna Witzell på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Otillräcklig finansiering

I arbetet med att lokalisera resistenta askar har allmänheten fått en viktig roll, genom att privatpersoner kan tipsa forskare om träd de sett som ser ut att ha god motståndskraft mot sjukdomarna. Nu ska mer fokus läggas även på almarna

– Finansieringen för detta arbete har dock fram till nu varit otillräcklig och inte säkerställd långsiktigt. Betydligt mindre arbete har gjorts på alm men nu vill vi med denna satsning starta upp arbetet med att rädda även detta trädslag, säger Thomas Kraft på Skogforsk.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@agriprim.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste