Google Analytics ej installerat.

Hopp om lägre foderpriser

Under vintern så har grisföre­tagen sett foderpriserna stiga kontinuerligt, för att nu under mars börja plana ut. Vad ligger bakom vinterns uppgång? Och vad leder nedgången på proteinmjöl?

 

Priset på sojamjöl har varit kraftigt stigande under höst och vinter, vilket avspeglas i noteringen för brasilianskt sojamjöl i Rotterdam. Sedan slutet av januari har dock priset börjat sjunka, pressat av en god brasiliansk skörd och minskade inköp från Kina.Datakälla: Lantmännen


För att svara på frågorna har Grisföretagaren kontaktat Pontus Eriksson som sköter all råvaruhandel på Svenska Foder.

Foderpriserna har varit stigande under hösten och vintern. Nu har prisutvecklingen på foderråvaror vänt och öppnat för en nedåtgående trend på foder.Foto: Mostphotos

Brasilien och Kina styr

– När sojabönorna såddes i Brasilien var det riktigt torrt, vilket fick marknaden att reagera med stigande pris, säger Pontus. Sedan har det kommit bra med nederbörd vilket har resulterat i en mycket stor brasiliansk produktion av sojabönor. 

Samtidigt som Brasilien hade problem var Kina en stor köpare av sojabönor under hösten/vintern vilket också bidrog till att driva upp priserna. 

Exporten till Kina har dock minskat under våren vilket kyler av prisnivåerna eftersom man är osäker på hur stor den kinesiska efterfrågan är.

De två viktigaste faktorerna för hur foderpriserna kommer att utvecklas sig framåt är:

  • Hur den amerikanska sådden kommer att bli.
  • Hur den afrikanska svinpesten i Sydostasien utvecklar sig.

Ont om rapsmjöl

– Det är ont om rapsmjöl i Europa, konstaterar Pontus. Det är den bakomliggande förklaringen till de höga priserna på rapsmjöl.

De senaste åren har den europeiska rapsproduktionen varit relativt låg efter problem med odling i stora producentländer. Även Ukraina som är den största exportören av raps till EU fick en lägre produktion än förväntat.

­­– Vi kommer att se ett fortsatt högt pris på rapsmjöl fram till skörd, säger Pontus. Då visar terminerna en nedgång, dock ligger de kvar på en fortsatt hög nivå.

Hur blir sådden i USA?

När det här skrivs är det några dagar kvar innan USA kommer med sin prognos för hur den vårsådda arealen kommer att fördelas mellan framförallt majs och sojabönor. 

– Utfallet av de amerikanska böndernas avsikter kommer att styra utvecklingen på sojapriserna, säger Pontus. Ökar sådden mycket av sojabönor i USA kommer det att driva på försäljningen av bönor från Sydamerika eftersom man vill ha sålt klart innan den amerikanska skörden når marknaden.  Situationen leder till ökat utbud och pressade priser under sommaren.

Ökad GMO-premie

De svenska branschkraven på GMO-fritt foder är orsaken till att svenska foderföretag handlar med sojamjöl från Brasilien där fortfarande en del av arealen sodlas med sojabönor som inte är GMO. 

– Vi har gått in en ny GMO-premieperiod, GMO-frihets-premien sätts årsvis, med en väsentligt höjd premie för GMO-fritt sojamjöl, säger Pontus. Den GMO-fria sojan sås före den konventionella och drabbades hårdare av den inledande torkan vilket leder till minskat utbud som i kombination med en hög efterfrågan leder till en ökad premie i år.

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@agriprim.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste