Google Analytics ej installerat.

Begränsad spridning av Salmonella choleraesuis

I mitten av september påvisades Salmonella choleraesuis hos en svensk hybridbesättning. När samtliga svar från provtagning på besättningens kontaktgårdar nu inkommit, konstaterar Jordbruksverket att spridningen lyckligtvis är begränsad. 

Salmonella choleraesuis är en ovanlig och förhållandevis allvarlig typ av salmonella, som hittills inte påvisats i Sverige sedan 70-talet. Den 15 september konstaterades dock smittan hos en livdjursproducerande besättning i Skåne. Gården hade 22 olika kontaktgårdar och samtliga har provtagits. En visade sig vara positiv. 

– Eftersom detta är en allvarlig typ av salmonella så är detta förstås ett gott resultat att endast en av kontaktbesättningarna fallit ut som positiv. Ett snabbt agerande med spärr och provtagning av ursprungsbesättningen har bidragit till resultatet. Vårt fokus ligger fortsatt på att bekämpa smittan och hålla svenska grisar fria från sjukdomen, säger Katharina Gielen på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

I den positiva kontaktbesättningen påvisades smittan endast i karantänen. Spärren på övriga djurutrymmen på gården nu därför hävd. 

Fortsatt övervakning

Tack vare ett omfattande kontrollprogram är förekomsten av salmonella bland svenska djurbesättningar normalt sett mycket låg. Under senare år har endast enstaka grisbesättningar spärrats på grund av salmonella. Grisen på bilden har ingen koppling till salmonella. 
Foto: Mostphotos

I dagsläget är det inte känt hur Salmonella choleraesuis tagit sig in i hybridbesättningen, men för att säkerställa att smittan inte har spridits till fler besättningar eller bland vilda djur kommer det att finnas behov av fortsatt övervakning, skriver Jordbruksverket. Arbetet kommer initialt att baseras på ytterligare träckprovtagningar, undersökningar av självdöda eller sjuka och avlivade grisar, samt provtagning av vildsvin i området.

– Eftersom smittkällan ännu inte gått att fastställa kan vi inte helt utesluta att fler grisbesättningar kan drabbas av Salmonella choleraesuis. En viktig åtgärd framöver är att som grisproducent vara medveten om symtomen på sjukdomen och kontakta veterinär vid ökad sjuklighet eller dödlighet, säger Karl Ståhl på SVA.

Salmonella choleraesuis

  • Salmonella choleraesuis, drabbar främst grisar och kan orsaka hälsostörningar i större utsträckning än andra typer av salmonella. Sverige har inte haft något fall hos gris på 40 år.
  • Graden av symtom hos grisarna kan variera, från inga sjukdomstecken till mer allvarliga som till exempel ökad dödlighet.
  • När salmonella upptäcks får besättningen restriktioner vilket bland annat innebär att man inte längre får skicka djur till slakt från smittade djurgrupper.
  • Att människor drabbas av den här typen av salmonella är mycket ovanligt.
  • Enligt Folkhälsomyndigheten finns det bara en handfull fall rapporterade under de senaste 20 åren i Sverige.

Källa: Jordbruksverket

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@agriprim.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Du ska va president...eller i alla fall kung!

Krönika: Livet är fullt av deadlines. Vid den här tiden på året kan det vara på grund av att semestern närmar sig med stormsteg. Oavsett om du är företagare eller anställd, om det är en lång eller kort period av frånvaro, så brukar det alltid vara många uppgifter som måste vara på plats för att du ska kunna koppla av. Ibland lyckas man bra, ibland mindre bra. Planering är ett nyckelord i sammanhanget.

 

Kommentera