Google Analytics ej installerat.

Ny satsning på grönskördade bönor

Nu ska det odlas och förädlas åkerbönor i Västra Skaraborg och Dalsland. Ett nytt projekt siktar på att lägga grunden för ett långsiktigt samarbete mellan odlare och Toppfrys produktionsanläggning i Brålanda. 

 

Ett nytt samverkansprojekt satsar på produktion och förädling av grönskördade bönor i Dalsland och Västra Skaraborg, ett område med lång erfarenhet av att odla och förädla baljväxter i form av grönskördade ärtor. Foto: Katarina Johnsson


Det finns ett växande intresse för lokalproducerat och en ökad efterfrågan på växtproteiner i Sverige. Med samverkansprojektet ”Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor” ska samarbetet mellan Toppfrys och lokala, både nya och gamla, odlare utvecklas. 

– Att arbeta med grönskördade bönor är något nytt och spännande för oss odlare. Då erfarenhet finns från både ärtodling för infrysning och åkerbönor till mogen skörd, finns goda möjligheter att lyckas, säger Björn Roland, styrelseledamot i Västra Sveriges Konservväxtodlarförening, i ett pressmeddelande. 

Nästa steg

I dagsläget köper Toppfrys ärtor från cirka 130 odlare i området och enligt företagets vd Joakim Bratell är en satsning på grönskördade bönor ett naturligt nästa steg i utvecklingen och kommer bidra till fler arbetstillfällen i området.  

Åkerbönan som idag främst används som djurfoder har stora möjligheter även som livsmedel. I projektet satsas nu 4,7 miljoner kronor på livsmedelsförädling och projektet kommer bidra till mer kunskap om odling och beredning av åkerbönor för lansering av nya produkter på marknaden, skriver Agroväst. 

Från flera håll

– Inom ramen för projektet kommer vi att under 2020–2022 genomföra sortförsök, odlingsförsök och sensoriska tester av åkerböna. Vi kommer även titta närmare på vilka tekniklösningar som finns på marknaden för skörd, transport, förbehandling och infrysning, samt undersöka vilket intresse och vilka möjligheter det finns för förädling av andrasortering och restprodukter ifrån åkerbönorna, säger Thomas Börjesson, projektledare på Agroväst. 

Projektet som finansieras med medel från Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen Västra Götaland är ett samarbete mellan Agroväst, Columella Innovation, Gröna Klustret Nuntorp, RISE, Toppfrys och Västra Sveriges Konservväxtodlarförening.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@agriprim.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste